Γλυκά | Delivery Κέρκυρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nostos
Διεύθυνση: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας 66
Ωράριο: 07:00-15:00 (Εκτός Κυριακές & Αργίες)
Τηλ. 2661022395
Ο Παπαγιώργης
Διεύθυνση: Νικ. Θεοτόκη 32, Κέρκυρα
Ωράριο: 13:00 - 20:00 
Τηλ. 2661700116