Γλυκά | Delivery Κέρκυρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ο Παπαγιώργης
Διεύθυνση: Νικ. Θεοτόκη 32, Κέρκυρα
Ωράριο: 17:00 - 23:00 (εκτός Δευτέρας)
Τηλ. 2661700116